Home Automatické kotle

AUTOMATICKÉ KOTLE

 


Kotle LAZAR

Ekokomfort a Ekoperfekt
Kotle EKO KOMFORT a EKO PERFEKT jsou určeny pro náročného zákazníka, který požaduje ekologický, ekonomický a spolehlivý provoz kotelny s minimálními nároky na obsluhu kotle.
Obsluha kotle je minimalizovaná jen na doplňování paliva a vybírání popele. V největších mrazech se doplňuje palivo 1 x denně a v přechodovém období 1 x za 3 až 4 dny. Obsluha kotle EKO KOMFORT je téměř tak pohodlná jako u plynového kotle.

Kompletní informace o kotlích Ekokomfort a Ekoperfekt naleznete zde.

 

 

Kotle EKOEFEKT

 

Ekoefekt 24 a Ekoefekt 48


 

Automatické teplovodní nízkotlaké kotle o výkonu 24 kW (Ekoefekt 24) jsou určené zejména pro vytápění rodinných domů, víkendových chat, horských chalup, bazénů. Lze je využít i pro podlahové vytápění. Kotle jsou nejen ekologické, ale i velice pohodlné z hlediska obsluhy - kotel vydrží v provozu s 1 násypkou paliva 1-3 dny. Provoz automatického kotle v rodinném domku přijde ročně přibližně na 12 tis. Kč včetně ohřevu TUV. Výkon 24 kW regulovatelnost 20 – 100%

Automatické teplovodní nízkotlaké kotle o výkonu 48 kW (Ekoefekt 48) jsou vhodné pro vytápění menších firem, bytových domů s cca 6 bytovými jednotkami, atd. Výkon 48 kW.

Detailní informace zde.

 

 

Kotle VARIMATIK

 

VK25 a VK45
Kotle VK25 a VK45 jsou řešeny jako svařenece z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotlů, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotlů je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

Technické parametry a další informace jsou k dispozici zde.